fler
News

2014 TRHY A VÝSTAVY

19. – 20. 12. 2014      Adventní trhy Swídnice (Polsko)

11. – 14. 12. 2014       Vánoce s květinou v Novém Městě nad Metují

6. 12. 1014                  Mikulášský trh v Polici nad Metují, Pellyho domy, nám. T.G.M